תפריט נגישות

המתנדבים

"מעשים טובים מנצחים ופותחים את הלבבות" (אחד העם)

התנדבות היא מעשה שנעשה מרצונו החופשי של האדם, ללא תמורה חומרית או אחרת, המונע על ידי רעיון או מטרה ונתפס כבעל ערך על ידי המבצע אותה.

ב"בית מרים" פועלים כ- 40 מתנדבים ברגישות, באחריות ובמסירות רבה במגוון תחומי העשייה בבית, לצד המשתקמים ובעבודה יצרנית: ליווי משתקמים בתעסוקה- טקסטיל, עץ, בישול, הוראת אנגלית, תולדות האומנות, יוגה, קפה דילמה, מוזיקה, טיפול בבעלי חיים, צביעת מוצרי קרמיקה, אריזת מוצרים וכדומה. עם השנים, נרקם בין המתנדבים למשתקמים קשר חם ומיוחד. המתנדבים שותפים בפעילויות הפנאי: חגים, מסיבות וטיולים ומהווים חלק בלתי נפרד ממשפחת "בית מרים".

אשרינו שזכינו בכם!

  • לוגו עיגול לטובה
  • לוגו תו מידות